Polityka prywatności
 1. Klient, poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu znajdującego się pod adresem https://hermeticsquare.com/pl/i/Regulamin/3 i świadczonych na jego podstawie usług.

 2. Administratorem danych osobowych jest Patchwork Creations Michał Stanek, działający pod adresem https://hermeticsquare.com/ prowadzony jest przez: Patchwork Creations Michał Stanek z siedzibą Cholerzyn 528/2, 32-060 Cholerzyn, NIP 9442288528

 3. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  - umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  - prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu:
  • zawarcia umowy sprzedaży
  • doręczenia Klientowi zamówienia
  • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży
  • kontaktowania się z Klientem w sprawie zamówienia
  • rozpatrywania reklamacji
  • obsługi zwrotu, bądź wymiany zakupionego produktu
  • do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży

 5. Dane podane w trakcie składania Zamówienia: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego, będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki, przekazywane są do Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

 6. Dane podane w trakcie składania Zamówienia: imię i nazwisko oraz e-mail przekazywane są systemom płatności błyskawicznych. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, przekazywane są do Autopay S.A.

 7. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia lub żądania ich usunięcia.

 8. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej między Sklepem a Klientem.

 9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 10. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

 11. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pomocą publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasz Sklep obowiązuje zawsze jej aktualna wersja, dostępna na tej stronie.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium