ue-flag European Union
Read more
HERMETIC SQUARE WEBSITE HAS BEEN DESIGNED FOR PORTRET VIEW. PLEASE TURN YOUR DEVICE.

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki Hermetic Square na rynkach zagranicznych, co przyczyni się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioskodawca zamierza pozyskać partnerów i kontrahentów biznesowych oraz nawiązać trwałe relacje biznesowe. Intensywna promocja marki Hermetic Square na rynkach zagranicznych ma na celu wzrost rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej.

Wymiernym efektem działań prowadzonych w ramach Projektu będzie internacjonalizacja działalności firmy Hermetic Square oraz wzrost wolumenu przychodów z eksportu w wymiarze przedstawionym we wskaźnikach rezultatu.

Wartość Projektu: 424 800,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 361 080,00 PLN

Start typing and press Enter to search

0

No products in the cart.